Emergentie: waarom het geheel meer is dan de som der delen. 1 + 1 = 3
Een voorbeeld van emergentie is kleur: individuele atomen hebben geen kleur, maar wanneer een groot aantal atomen op een bepaalde manier georganiseerd zijn in groepen, dan zijn ze in staat om licht van bepaalde golflengtes te absorberen of te weerkaatsen. Hierdoor wordt een kleur zichtbaar.

In het vormgeven van informatie zoekt Vormkracht in de Data > Vorm vertaalslag naar de grafische verbindingen waardoor er toegevoegde waarde ontstaat.

Data + Vorm = Betekenisvol Beeld