Serendipiteit: het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets totaal anders.
Vinden wat je niet zocht maar wat je wel goed kunt gebruiken. Is het antwoord dat je zoekt ook het antwoord op de vraag - en wat is de vraag achter de vraag? Ontwerpen is voor Vormkracht niet liniair maar associatief. Creativteit begint met loslaten, open staan voor wat er is, zoeken naar essentie.

'De zaak is,' zei Konijn, 'dat we op de een of andere manier verdwaald zijn.' Ze zaten een beetje uit te rusten in een zandkuiltje op een heuvel in het woud. Dat zandkuiltje begon Poeh allang te vervelen en hij verdacht het kuiltje er eigenlijk van dat het hen achtervolgde, want welke kant ze ook uitliepen, ze kwamen altijd weer bij het zandkuiltje uit, en telkens als ze het door de mist weer in het oog kregen, zei Konijn triomfantelijk: 'Nu weet ik waar we zijn,' en dan zei Poeh treurig: 'Ik ook.' 'Wat denk je er van,' zei Poeh bedachtzaam, 'als we eens, zo gauw we uit het zicht zijn van deze kuil, probeerden hem terug te vinden? 'Wat heb je daaraan?,' zei Konijn. 'Wel,' zei Poeh, 'we zoeken nu alsmaar naar ons huis en we vinden het maar niet, en nou dacht ik, als we nou eens naar deze kuil zochten, dan vonden we die vast ook wel niet en dat zou een mooi ding zijn, want dan konden we misschien wel eens iets vinden dat we niet zochten en dat was dan misschien juist iets waar we wel naar zochten'. - Hoff, 1987